Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rod Atreidov je jeden z najstarších veľkorodov. Svoju históriu jeho členovia datujú až k synom Átreovým zo starovekého Grécka na planétu Terra - viac ako 12 000 rokov do minulosti. Svoj pôvod si každoročne pripomínajú slávnostným predstavením oficiálnej rodovej divadelnej hry Agamemnón (Aischylus).

 

Agamemnonova posmrtná maska.
Agamemnonova posmrtná maska.

V románe Deti Duny, tesne predtým, ako je Alia ovládnutá starým barónom Vladimírom Harkonnenom a hlasy na ňu kričia, jeden z nich je popísaný podrobne: "Ja, Agamemnón, tvoj predok, žiadam o audienciu!" To potvrdzuje podozrenie, že rod Atreidov z Caladanu boli potomkovia prastarého gréckeho rodu Atreidov z Mykén. Zakladateľom rodu bol Átreus (Atreides po grécky znamená "syn/potomok Átreov"). Jeho syn Agamemnón Atreides viedol Grékov v Trójskej vojne, ktorej príbeh je popísaný v Homérovom epose Ilias. Ilias je veľká epická poéma (moderné vydania majú rozsah veľkej knihy), ktorá sa predávala ústnym podaním. Bola napísaná až 50 rokov po skončení Trójskej vojny a je to viac fantázia ako história, ale archeologické vykopávky Heinricha Schliemanna na kopci Hisarlik, ktoré odkryli bájne Mykény potvrdili, že samotná Trójska vojna bola skutočnosťou a že bájne "Zlaté Mykény" boli reálnym historickým mestským štátom, ktorý bol vo svojej dobe najväčšou silou v Grécku.

Agamemnón je tiež historickou postavou a jeho hrobka stále existuje ako archeologická vykopávka v Mykénach na polostrove Peloponéz v Grécku. Mykény, odkrytý prastarý mestský štát, je populárnou turistickou atrakciou. Bol vo svojej dobe centrom Grécka (v dôsledku čoho bolo pomenované i príslušné historické obdobie ako Mykénska éra).

(Poznámka: historické Grécko, Trójska vojna a Homér sú objektmi rozsiahleho archeologického výskumu a v súčasnosti je známe o týchto obdobiach pomerne málo. Text vyššie je iba krátkym popisom a vysvetlením toho, čo má vzťah k Dune.)

Niektorí argumentujú (s odkazom na knihu The Dune Encyclopedia), že Agamemnón objaviaci sa v hlasoch u Alie, nemusel byť nevyhnutne originálny Agamemnón. Avšak v románe Božský Imperátor Duny Leto II. píše: "Môj starý otec z otcovej strany bol Leto Atreides, potomok rodu Átreovho s rodovou líniou siahajúcou priamo až do pôvodného Grécka." (zdroj alt.fan.dune)